4. DESTEK SÜRECİ

a. Destek süreci nedir? Ne kadarlık bir süreyi kapsar?

Başvurusu kabul edilen girişimcinin işletmesini KOSGEB Veri Tabanına kaydetmesinin ardından KOSGEB ile sözleşme imzalanmasıyla birlikte başlayıp; 12 ay boyunca devam eden bir süreçtir.

b. Bu süreçte destek ödemesi ne zaman yapılır?

Kurul tarafından uygun bulunan mal ve hizmet alımına ilişkin ödemeler önce girişimci tarafından yapılır. Bu ödemelere ilişkin fiş, fatura gibi esas belgeler KOSGEB Birimi’ne sunulur. KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceledikten sonra destek ödemesini girişimcinin banka hesabına yapar.

Ödemenin hızlı yapılması için ödemelere ilişkin belgelerin periyodik olarak KOSGEB’e iletilmesi önem taşımaktadır.

c. Destek ödemeleri hangi harcamaları kapsar?

Geri ödemesiz (hibe edilen) destek ödemeleri, kuruluş, makine-ekipman, ofis donanımları ile işletme giderlerini kapsamaktadır.

Kuruluş harcamaları: İş kurmaya yönelik olarak alınan teknik, hukuki ve mali danışmanlık giderleri ile iş planı, etüd, fizibilite çalışması vb hazırlanması için yapılan harcamalardır.

Makine, teçhizat ve ofis donanım harcamaları: Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 12 ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve ofis donanımları için yapılan harcamalrdır.

İşletme giderleri: Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 12 ay boyunca kira, su,elektrik,telefon, internet, ısınma  vb. Için yapılan aylık düzenli harcamalardır.

Geri ödemeli (kredi) destek ödemeleri ise sabit yatırım destekleridir. Sabit yatırım desteği; desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen destektir. Bu desteğin üst limiti ise 70.000 TL ‘dir. Sabit Yatırım Desteği kapsamında yapılacak geri ödemeler, desteğin başlangıç tarihinden sonra 24 ayı üçer aylık dönemler halinde 8 eşit taksite bölünür. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.

 

d. Hangi harcama için ne kadar destek alabilirim?

Kuruluş harcamaları için üst limit 5.000 TL olup; işletme kuruluş giderleri için üst limit 3.000 TL, kuruluş sürecinde alınacak danışmanlık hizmetleri için üst limit ise 2.000 TL’dir.

 

Makine, teçhizat ve ofis donanım harcamaları için üst limiti 10.000 TL’dir. Desteklenecek makine-teçhizat yeni veya en fazla 3 yaşında olabilir.

 

İşletme giderleri için üst limiti her ay için 1.000 TL olmak üzere, toplam 12.000 TL’dir.

e. Destek ödemesini talep etmek için hazırlanması ve KOSGEB’e sunulması gereken evraklar nelerdir?

 

Ödemesi gerçekleştirilen harcamalara ilişkin KOSGEB ten destek ödemesi alabilmek için tüm ödemeler için aşağıdaki evrakların hazırlanması ve KOSGEB’e sunulması gerekmektedir.

 

  • Yeni Girişimci Desteği Destek Ödeme Talep Formu (örneğini www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8 linkinde bulabilirsiniz.
  • İşletme adına kesilmiş makine, teçhizat ve donanıma ilişkin faturalar
  • Fatura tutarının ödendiğini gösterir banka dekontu
  • Yeni Girişimci Desteği Tespit Tutanağı (Hizmet Merkezi tarafından hazırlanır)
  • Makine-teçhizatın ikinci el olması halinde yaşını gösterir belge
  • İşletmenin SGK Borcu Yoktur Yazısı
  • Mahsup Dilekçesi (SGK ve/veya  Vergi Borcu bulunması halinde)